Kontorpladsen er forandret for altid

Hov…din analoge kontorarbejdsplads forsvandt, og pludseligt arbejdede du hjemme fra det interimistiske hjemmekontor. Hvad betyder det for din forventninger som medarbejder til den arbejdsplads du snart vender tilbage til?  Hvordan er fremtidens arbejdsplads designet? En arbejdsplads som simultant kan tiltrække, fastholde, sikre glæde og en høj medarbejderproduktivitet.

Vi er med coronakrisen sprunget flere år frem i udviklingen af vores kontorarbejdsdag, og når vi kommer tilbage til den analoge arbejdsplads bliver vi – bevidst eller ubevidst – forholdt en ny virkelighedsopfattelse af den. Vi kommer – for at citere en klassisk amerikansk film fra 80´erne – tilbage til fremtidens kontorarbejdsplads. Eller mere presserende for ledelserne i organisationerne nemlig medarbejdernes forventninger til arbejdspladsen og den netop genopfundne arbejdsfrihed.

Den digitale kontorarbejdsplads

Coronakrisen har ikke ændret på tendenserne. Den har alene fremskyndet udviklingen adskillige år. Krisen har på kvantespringsniveau virket som katalysator på alle strømninger og tendenser, der allerede påvirkede arbejdspladsen. Vi har alle oplevet at det fysiske sted blev ophævet. Måske vi ikke har tænkt så nøje igennem at tiden også blev ophævet gennem den individuelle selvtilrettelæggelse af arbejdet i corona-tiden. Alt tyder i skrivende stund på at vi i maj gradvist genindsættes på det fysiske arbejdsmarked i time-slots. Vi kommer til at opleve at mange professionelle processer kan fungere alligevel.

Den ambidekse organisation er skabt, hvor ledelsen konstant skal veksle mellem både at udvikle og udnytte ressourcer og arbejdskraft for at sikre resultaterne. Det forventes således også at medarbejderne er både driftsikre og innovative. Hvordan rammesættes det så bedst?

Vi spår at der vil være en kraftig udbredelse af ’tillidsbaseret ledelse’ i tiden fremover.

Megatrends på arbejdspladsen

Medarbejdernes holdning til kontorarbejdspladsen som institution og fast holdepunkt i arbejdslivet vil være ændret når samfundslivet langsomt vender tilbage til en ny normaltilstand.

Den fortsatte digitalisering af kontorarbejdspladsen er indlysende og selvfølgelig. Vi kommer til at vende vores forståelse af arbejdspladsen om, således at vi definerer og skaber den digitale kontorarbejdsplads først, for derefter at supplere med analoge tiltag som skaber unikke mødesteder.  Ledelsen skal være i stand til at designe og drifte en organisation, som i udgangspunktet ikke er samlet hver dag mellem 9-16. For den fremtidige vidensmedarbejder er utålmodig og tolerancetærsklen overfor spildtid blevet lavere.

Sundhed er med coronakrisen opprioriteret til en hygiejnefaktor, og ud over de utallige spritdispensere vil det fremadrettet have betydning for indretningen af selve kontoret, hvor man jo stadig samles, mødes og samskaber når organisationen udvikler sig. Plads, luft/indeklima og bevægelsesfrihed bliver vigtig for alle. Storrumskontorerne skal genopfindes. Den store smitte-tag-selv-kantine-buffet er udfordret og mange steder vil der opstå nye løsninger.

Arbejdspladsen bliver mere kompleks, og skal fremadrettet hurtigere kunne tilpasses accelererende forandringer. Arbejdspladsen gør sig derfor også mindre afhængig af en fysisk matrikel og dermed mere resillient ift. at kunne opretholde produktionen under ’disruptioner’ som nye sundhedskriser, cyberangreb, ekstrem-regn, uro/strejker efter franske tilstande o.lign.

Viden kommer i stigende grad til at forme arbejdslivet og definere vores produktivitet. Det vil komme til udtryk i mindre hierarki, fladere organisationer og større uddelegering af beslutningsbeføjelser. Mange organisationer er allerede i proces med at organisere medarbejderne i mere projektstyrede, mindre og meget mere agile teams, og dette vil bare tage yderligere fart.

Forandret for altid

Under et kan man sige, at fremtidens arbejdsplads vil blive underkastet en ganske omfattende og værdiorienteret check-liste fra medarbejderne. Lønsedlen spiller selvfølgelig stadig en stor rolle, men helheden, vurderet på de nævnte parametre, skal samlet være meningsfuld for den enkelte.  

Så jo, din analoge arbejdsplads, som du kendte den, forsvandt i foråret 2020, og da du fik den tilbage var den forandret. Og vi vil mene – til det bedre! Så grib muligheden, og skab en fantastisk flydende arbejdsplads til gavn og glæde for organisationen, forretningen, ledelsen, kollegaerne og ikke mindst dig selv om dine nærmeste.