Møder og mødekultur

Få mere værdi, produktivitet, fremdrift, agilitet og glæde i dine interne møder.

I videnssamfundet er møder og interaktioner mellem mennesker afgørende for værdiskabelsen i din organisation. Møderne bliver stadig vigtigere i en voksende digital virkelighed.
Ydelser

Spilder dine medarbejdere værdifuld mødetid?

Danske undersøgelser viser, at kun ca. 25% mener, at der et fornuftigt udbytte af møderne set i forhold til ressourceforbruget*.

En anden undersøgelse viser at omkring 35% af møderne opleves som uproduktive, hvilket omregnet betyder at mødedeltagere oplever at misbruge op til en arbejdsdag om ugen **.

Potentialet ved at øge mødekvalitet er bl.a. at højere oplevet mødeværdi er positivt korreleret til højere markedsandel, innovation og medarbejder stabilitet***

*Lederne/Gallup 2015-17 ”Møder og mødekultur”

** HBR jan/feb 2019 “Why Your Meetings Stink—and What to Do About It

*** SAGE Publications 2011 “Meetings Matter Effects of Team Meetings on Team and Organizational Success”

Du kan bruge os til

Udvikling af fremtidsparat mødekultur
Gennemførelse af mødeanalyse
Udvikling af digital mødekultur
Reduktion af rejseomkostninger - gennem optimeret mødekultur
Etablering af sund e-mail kultur – gennem optimeret mødekultur
Dynamiske interne møderutiner – få spændende interne teammøder
Få mere værdifulde møder

– Book en ledelsesworkshop, hvor vi går fra mødetro og -holdninger til konkret mødeviden og specifikke indsatser

Great Meeting Analyse

”Great Meeting Analyse” udvikler handlingsorienterede indsatser til effektivt til at øge værdien af interne og eksterne møder og beslutningsprocesser.

"

“Vi forandrer mødekulturen med udgangspunkt i data og viden – og ikke med udgangspunkt i holdninger og erfaringer.”

– Claus Sneppen

"

 

“Møder er vidensamfundets produktionslinjer. Vi skaber vores hverdag på baggrund af møder og producere via møder. Møder af meget forskellig karakter, møder med meget forskellige formål og resultater. Men i modsætning til at ‘optimere’ industrisamfundets produktionslinjer på fabrikkerne, så arbejder vi i vidensamfundet på ingen måder ligeså struktureret med møder”

– Torben Klitgaard, CEO BloxHub (medlem af Tænketanken Morgendagens Møder 2017-2018)

 

Indsatsen sker med udgangspunkt i undersøgelse, viden, refleksioner, ekstern analyse og efterfølgende prioriteringer.

Den Flydende Arbejdsplads 2025

I samarbejde med IFF og DFM udbyder vi et strategisk forløb med fokus på at skabe grundlag for større værdiskabelse, mere tiltrækningskraft, større fastholdelse af medarbejdere og mere produktivitet i fremtidens arbejdsplads. Den Flydende Arbejdsplads 2025 skaber indsigt i fremtidens arbejdspladser og arbejdsprocesser, og udvikle ideer til strategiske initiativer for den enkelte deltager.

Ønsker du en bedre mødekultur?